Malachite

Group: Carbonates

Malachite
Ural Mountains
unknown
Nitrates, Carbonates & Borates
GM0703
X